Skočiť na hlavný obsah

Novinka: Členská zóna s mesačným kalendárom

Čínsky horoskop 2018

V čínskej astrológii máme dvanásť zvierat, ktoré určujú ľudský charakter. Na rozdiel od západnej astrológie, kde máme len jedno znamenie podľa mesiaca narodenia, v čínskom čítaní osudu môžete mať štyri rôzne znamenia zvierat, pre rok, mesiac, deň a hodinu narodenia. Už podľa toho, aké vzťahy sú medzi nimi, sa dá veľa prečítať z vašej tabuľky osudu BaZi. Prečo sú to práve tieto zvieracie znamenia a nie iné?

Podľa povesti Budha zavolal všetky zvieratá, aby sa s ním predtým, než opustí Zem, prišli rozlúčiť. Zo všetkých zvierat však prišlo len 12. Za odmenu pomenoval  Budha podľa týchto dvanástich zvierat roky, a to v takom poradí,
v akom prišli.
Prvá pribehla myš, potom byvol, tiger, králik, drak, had, kôň, ovca, opica, kohút, pes a nakoniec prasa.  Zviera, ktoré ovláda rok, v ktorom ste sa narodili, má výrazný vplyv na celý váš život. Toto zviera máte ukryté vo svojom srdci. Vzťahy medzi zvieratami môžu byť dobré alebo napäté. Medzi ktorými zvieratami panuje harmonický vzťah?
 

Dvanásť zvierat tvorí 4 skupiny. Vládcovia skupín udávajú, aká energia je z ich spojenia najsilnejšia.
Potkan, Drak, Opica tvoria vodný trojuholník. Stačí, ak sa stretnú vo vašom horoskope dve z týchto zvierat, voda bude posilnená.
Zajac, Ovca, Prasa tvoria drevený trojuholník. Ich spojením sa posilňuje prvok drevo.
Kôň, Tiger, Pes tvoria ohnivý trojuholník. Tieto zvieratá posilnia prvok oheň.
Kohút, Byvol, Had tvoria kovový trojuholník. Ich sila predstavuje kov.
Spojenie týchto zvierat vo vašom BaZi vytvára harmonický tok energie, pokiaľ vám prvok, ktorý je posilnený, bude prospešný.

Aby vynikli vlastnosti zvierat, každé má svoj duálny pár. Tvoria takto 6 harmonických dvojíc. Niekedy ich nazývame tajným priateľom. Čo znamená spojenie týchto dvojíc?

Potkan a Byvol
Byvol predstavuje tvrdú prácu, zatiaľ čo Potkan reprezentuje múdrosť. Múdrosť bez tvrdej práce by bola hanbou ľudstva. A zase len tvrdá práca by viedla k biednemu životu a nekonečnej makačke. Preto musíme spojiť múdrosť a tvrdo pracovať, aby sme mohli žiť naplnený život.

Tiger a Prasa
Druhú dvojicu tvorí Tiger a Prasa.  Prasa symbolizuje dobrosrdečnosť. Tiger predstavuje zúrivosť. . Keď sme divokí a tvrdí ako železo, ľahko sa zlomíme a nebudeme sa vedieť dostať z toho. Tých, čo majú dobré srdce, je ľahké využiť pre ich dôverčivosť, ktorá môže byť niekedy výhodou. Musíme byť láskaví a uvoľnení, ale neľútostní v snahe o dosiahnutie našich cieľov a šťastia.

Králik a Pes
Zajac je inteligentný. Pes je stelesním lojality a je verný. Bez lojality inteligencia nemá mnohých nasledovníkov, ktorí dokážu priniesť objavy a úspechy.  Na druhej strane zase vernosť bez inteligencie bude znamenať iba slepú vernosť a počúvanie rozkazov, čiže sa dá ľahko zmanipulovať tak, aby konala  činy iných. Človek musí mať aj inteligenciu, ako aj zachovávať vernosť voči vedeniu a podpore.

Drak a Kohút
Povestný Drak ilustruje nepredvídateľnú povahu, Kohút zase predstavuje poriadok a štruktúru.  Drak je impulzívny, dokonca sa nedá predvídať jeho konanie. Druhé zviera z dvojice je systémový Kohút, ktorý funguje ako hodiny. Každé ráno vás zobudí, keď vychádza slnko. Drak sa vyznačuje ambicióznosťou a intuíciou, Kohút je rigidný a používa metodický prístup na dosiahnutie cieľa. Ak by ste len počúvali svoju intuíciu bez ohľadu na systémy, konali by ste impulzívne a bezohľadne. V druhom prípade, ak ste príliš rigidní, bez schopnosti pochopiť jemné nuansy, budete zastaralí a bez možnosti k zmene. Zmena je však jedinou konštantou na svete.

Had a Opica
Had je samotár. Opica je spoločenská. Had predstavuje osamelosť, ktorá je potrebná, aby sa do človeka vytesala vlastná individualita, zatiaľ čo Opica predstavuje rovnako dôležitú vlastnosť, byť súčasťou spoločenstva. Ľudstvo bude musieť spolupracovať v spoločnostiach. Všetci hrajú podľa svojich síl, nie menej, pre dosiahnutie väčšieho dobra pre celok.

Kôň a Koza
Kôň predstavuje naše vízie, chce ísť neustále dopredu. Koza znamená jednoduchú povahu, je voľná a bezúhonná. Človek bez rovnováhy týchto vlastností nebude vedieť priniesť plody svojej práce. Ak  sa zaujímate len o svoje ciele a budete sa starať len o seba, nebudete pravdepodobne schopní zvládnuť všetky prekážky, ktoré vzniknú. Zase keď máte príliš voľného ducha a staráte sa len o ostatných, budete nakoniec viesť život bez toho, aby ste niečo mohli svetu ponúknuť.


 

Pridať nový komentár

Obyčajný text

  • Nie sú dovolené žiadne HTML značky.
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.
  • Only images hosted on this site may be used in <img> tags.