Skočiť na hlavný obsah

Novinka: Členská zóna s mesačným kalendárom

13. jún 2024 (štvrtok)

Deň zemskej Opice

Energia dňa: 3. Naplnenie

Deň „Zlodeja peňazí" pre osobný prvok: Zem JIN

Lietajúca hviezda dňa: 3

Dobrý deň pre: Potkan, Drak, Had

Konfliktný deň pre: Tiger

Vhodné aktivity:

 • nástup na novú pozíciu
 • otvorenie nového podnikania
 • vymáhanie dlhov
 • zrušenie zmlúv a dohôd
 • zemné práce
 • svadba
 • sťahovanie
 • modlitby a uctievanie
 • položenie strešných nosníkov
 • renovácie
 • cestovanie
 • vyhľadanie lekárskeho ošetrenia
 • začatie liečby

Neodporúčané aktivity:

 • finančné aktivity / investovanie
 • stretnutia, networking
 • podpisovanie zmlúv a dohôd
 • obchodovanie

Poznámky:

Priaznivé hodiny: 8-10, 10-12, 14-16, 16-18

Denná manifestácia chrbtom k smeru: 

 • nápomocní ľudia - V
 • financie - S
 • zdravie - SZ
 • vzťahy - JZ
 • manifestovanie 9 nebies - SV

 

Prepoveď na zajtra

Tong Shu predpoveď na zajtra