Skočiť na hlavný obsah

Je mnoho metód na aktiváciu bohatstva podľa feng shui. Možnože už viete, že silným aktivátorom je voda v jej fyzickej podobe. Voda by mala byť v pohybe, žiadna stojatá, kalná alebo špinavá voda nevytvára pozitívnu Qi. Umiestňovanie rôznych predmetov na podporu bohatstva má len symbolickú hodnotu. Keď viete, kde má váš dom sektor bohatstva, môžete si tam dať trojnohú žabu s mincami, vázu bohatstva alebo trezor. Len tieto symboly vám však bohatstvo neprinesú.

Zložitejšie je už vytvorenie umelých vodných prvkov v okolí domu alebo správny smer vodného toku v blízkosti domu.

Podľa vašej tabuľky osudu - BaZi (v preklade osem stĺpcov), existuje ďalšia metóda na určenie osobného prvku bohatstva. 10 prvkov v tabuľke je známych ako 10 bohov, dva z nich predstavujú bohatstvo alebo  dva druhy šťastia bohatstva.

V analýze BaZi sa môžete stretnúť s pojmom priame bohatstvo a nepriame bohatstvo.
Priame bohatstvo sú peniaze, ktoré dostávate za svoju odvedenú prácu, bonusy a dividendy z investícií, príjem z prenájmu alebo zisk z podnikania. Pod túto kategóriu patria provízie, aj zisky z predaja nehnuteľností.

Nepriame bohatstvo získavate zo špekulatívnych investícií, veľmi rizikových akcií, z komodít alebo z investícií na burze. Dedičstvo, dary a výhry v lotérii alebo v hazardných hrách predstavujú tiež nepriame bohatstvo. Niekedy je tento typ bohatstva nazývaný ako nezaslúžené bohatstvo, nie však preto, že by ste si peniaze nezaslúžili, ale preto, že  ste ich nezískali ako výsledok vami vykonanej práce.

 

10 osobných prvkovpriame bohatstvonepriame bohatstvo
drevo jangzem jinzem jang
drevo jinzem jangzem jin
oheň jangkov jinkov jang
oheň jinkov jinkov jin
zem jangvoda jinvoda jang
zem jinvoda jangvoda jin
kov jangdrevo jindrevo jang
kov jindrevo jangdrevo jin
voda jangoheň jinoheň jang
voda jinoheň jangoheň jin

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Váš prvok bohatstva je prvok, ktorý je zničený vaším osobným prvkom, tzv. majstrom dňa. Majster dňa = osobný prvok je v DNI narodenia, nie je to prvok roku narodenia.
Napríklad žena narodená 4. augusta 1975 má v ročnom stĺpci dreveného Zajaca, v mesiaci vodnú Kozu a v dni vodného Koňa. Kôň je jangový, preto je jej osobný prvok VODA jangová.

Aktivovať váš prvok bohatstva môžete jednodých spôsobom tak, aby ste svoj prvok bohatstva zobrazili vo svojej obývačke,v pracovni alebo na pracovnom stole. Svoj prvok bohatstva môžete tiež čerpať zvonku otvoreným oknom z okolia a prijať energiu bohatstva do svojho domu.Symboly, ktoré môžete použiť na aktiváciu prvkov bohatstva


zem jin - prírodné kryštály, citrín, ametyst, nefrit alebo pár riečnych kameňov, keramické sošky a iné predmety z keramiky
zem jang - soľné lampy s elektrickým svetlom, kryštálové zvonkohry a závesy, kryštálové gule a lustre

kov jin - predmety z jemného kovu, retiazky, kovové guľôčky, zlaté tehličky, mosadzné sošky s pozitívnym významom, nie ostré zbrane, malé kovové pokladničky, misky bohatstva
kov jang - veľké kovové zvonkohry, kyvadlové hodiny, veľké predmety z ťažkého kovu

voda jin - priehľadná miska alebo váza s vodou, akvárium, rybník, jazero, obraz s témou vody, s rybárom s dobrým úlovkom, plachetnica alebo loď plávajúca smerom k vám
voda jang - pohyblivé vodné toky, fontány, vodopády

drevo jin - predmety z dreva, drevorezby s pozitívnym významom, drevený nábytok, pomaly rastúce izbové rastliny, napríklad bambus šťastia, rôzne sošky bohatstva z dreva
drevo jang - kvitnúce a rastliny s plodmi, farebné rastliny alebo rôzne rýchlorastúce

oheň jin - tlmené svetlo, červená a oranžová farba, mesačný svit,
oheň jang - jasné svetlo, blikajúce svetlo, farebné náladové lampy, slnečné lúče