Čínsky kalendár

Nachádzate sa tu

čínsky zverokruh

Dvanásť znamení čínskeho zvieratníka nazývame Pozemskými vetvami. Čínsky kalendár je najstarším spôsobom záznamu času v ľudskej histórii. Jeho počiatok sa datuje od roku 2637 pr.n.l., kedy cisár Chuang-ti zaviedol prvý cyklus tohto zverokruhu. Úplný cyklus trvá 60 rokov a je vytvorený piatimi bežnými cyklami, opakujúcimi sa po dvanástich rokoch.
Jednotlivé roky dvanásťročného cyklu sú označené zvieratami. Podľa povesti si pán dal zavolať všetky živočíchy, aby sa s ním predtým, ako opustí Zem, prišli rozlúčiť. Zo všetkých zvierat prišlo len dvanásť. Za odmenu pomenoval pán podľa týchto zvierat roky podľa poradia, v akom prišli. Prvý dobehol potkan, potom byvol, tiger, zajac, drak, had, kôň, koza, opica, kohút, pes a nakoniec prasa. Tak vzniklo dvanásť znamení zvieratníka. Zviera, ovládajúce rok, v ktorom ste sa narodili, ako hovoria Číňania, je ukryté vo vašom srdci.

Dvanásť zvierat - pozemských vetví, sa počas úplného 60 ročného cyklu kombinuje s piatimi pvkami: drevom, ohňom, zemou, kovom a vodou, ktoré sa štepia na magnetické póly, kladný a záporný, jin a jang. Pozemské vetvy (zvieratá) sa delia na aktívne - jangové: Potkan, Tiger, Drak, Kôň, Opica a Pes. 
Byvol, Zajac, Had, Koza, Kohút a Prasa patria medzi pasívne - jinové zvieratá.

Ming kua je vaše osobné číslo, ktoré spolu s vaším zvieracím znamením roku narodenia dávajú hlavný obraz charakteru osoby. Úplný obraz človeka je v jeho mape osudu - BaZi.

V tabuľke nájdete jednotlivé roky a ppozemské zvieratá s ich prvkom. Ak ste sa narodili pred 4. februárom, vaše znamenie a kua číslo hľadajte v predchádzajúcom roku. V tomto prípade je však lepšie, ak si to overíte u odborného Feng shui poradcu.

 

Rok znamenie roka ming kua rok znamenie roka ming kua
muž žena muž žena
1948 zemský Potkan 7/8 1986 ohnivý Tiger 2/1
1949 zemský Byvol 6/9 1987 ohnivý Zajac 4/2
1950 kovový Tiger 2/1 1988 zemský Drak 3/3
1951 kovový Zajac 4/2 1989 zemský Had 2/4
1952 vodný Drak 3/3 1990 kovový Kôň 1/8
1953 vodný Had 2/4 1991 kovová Koza 9/6
1954 drevený Kôň 1/8 1992 vodná Opica 8/7
1955 drevená Koza 9/6 1993 vodný Kohút 7/8
1956 ohnivá Opica 8/7 1994 drevený Pes 6/9
1957 ohnivý Kohút 7/8 1995 drevené Prasa 2/1
1958 zemský Pes 6/9 1996 ohnivý Potkan 4/2
1959 zemské Prasa 2/1 1997 ohnivý Byvol 3/3
1960 kovový Potkan 4/2 1998 zemský Tiger 2/4
1961 kovový Byvol 3/3 1999 zemský Zajac 1/8
1962 vodný Tiger 2/4 2000 kovový Drak 9/6
1963 vodný Zajac 1/8 2001 kovový Had 8/7
1964 drevený Drak 9/6 2002 vodný Kôň 7/8
1965 drevený Had 8/7 2003 vodná Koza 6/9
1966 ohnivý Kôň 7/8 2004 drevená Opica 2/1
1967 ohnivá Koza 6/9 2005 drevený Kohút 4/2
1968 zemská Opica 2/1 2006 ohnivý Pes 3/3
1969 zemský Kohút 4/2 2007 ohnivé Prasa 2/4
1970 kovový Pes 3/3 2008 zemský Potkan 1/8
1971 kovové Prasa 2/4 2009 zemský Byvol 9/6
1972 vodný Potkan 1/8 2010 kovový Tiger 8/7
1973 vodný Byvol 9/6 2011 kovový Zajac 7/8
1974 drevený Tiger 8/7 2012 vodný Drak 6/9
1975 drevený Zajac 7/8 2013 vodný Had 2/1
1976 ohnivý Drak 6/9 2014 drevený Kôň 4/2
1977 ohnivý Had 2/1 2015 drevená Koza 3/3
1978 zemský Kôň 4/2 2016 ohnivá Opica 2/4
1979 zemská Koza 3/3 2017 ohnivý Kohút 1/8
1980 kovová Opica 2/4 2018 zemský Pes 9/6
1981 kovový Kohút 1/8 2019 zemské Prasa 8/7
1982 vodný Pes 9/6 2020 kovový Potkan 7/8
1983 vodné Prasa 8/7 2021 kovový Byvol 6/9
1984 drevený Potkan 7/8 2022 vodný Tiger 2/1
1985 drevený Byvol 6/9 2023 vodný Zajac 4/2

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Obrázok používateľa Hlavný administrátor
Autor článku: Oľga Szabová - Odborná Feng shui poradkyňa

Feng shui je aj štýl života a či mu človek verí alebo nie, je všade. Len inak pomenované. Je ukryté v harmónii bývania, rovnováhe, energii, alebo dizajne. Využite moje služby pre Feng shui poradenstvo.

Telegram   Facebook

Pridať nový komentár

Plain text

  • Nie sú dovolené žiadne HTML značky.
  • E-mailové adresy budú chránené proti spamerom.
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.

Pridajte sa k nám

Pridajte sa k nám na Telegram, alebo na Facebooku, kde uverejňujem praktické návody a tipy pre vylepšenie Feng šuej Vašich priestorov. Pridať sa môžete kliknutím na tlačidlá:

Telegram   Facebook

Ďakujem pekne.

Oľga Szabová - Odborná Feng shui poradkyňa

Urobte si Feng šuej
vo vašej obývačke

Urobte si Feng šuej vo vaše obývačke pomocou 5-tich jednoduchých krokov. Zadajte váš e-mail pre presný postup...


Ochrana osobných údajov