Skočiť na hlavný obsah

Novinka: Členská zóna s mesačným kalendárom

čínsky zverokruh

Dvanásť znamení čínskeho zvieratníka nazývame Pozemskými vetvami. Čínsky kalendár je najstarším spôsobom záznamu času v ľudskej histórii. Jeho počiatok sa datuje od roku 2637 pr.n.l., kedy cisár Chuang-ti zaviedol prvý cyklus tohto zverokruhu. Úplný cyklus trvá 60 rokov a je vytvorený piatimi bežnými cyklami, opakujúcimi sa po dvanástich rokoch.

Jednotlivé roky dvanásťročného cyklu sú označené zvieratami. Podľa povesti si pán dal zavolať všetky živočíchy, aby sa s ním predtým, ako opustí Zem, prišli rozlúčiť. Zo všetkých zvierat prišlo len dvanásť. Za odmenu pomenoval pán podľa týchto zvierat roky podľa poradia, v akom prišli. Prvý dobehol potkan, potom byvol, tiger, zajac, drak, had, kôň, koza, opica, kohút, pes a nakoniec prasa. Tak vzniklo dvanásť znamení zvieratníka. Zviera, ovládajúce rok, v ktorom ste sa narodili, ako hovoria Číňania, je ukryté vo vašom srdci.

Dvanásť zvierat - pozemských vetví, sa počas úplného 60 ročného cyklu kombinuje s piatimi pvkami: drevom, ohňom, zemou, kovom a vodou, ktoré sa štepia na magnetické póly, kladný a záporný, jin a jang. Pozemské vetvy (zvieratá) sa delia na aktívne - jangové: Potkan, Tiger, Drak, Kôň, Opica a Pes. 
Byvol, Zajac, Had, Koza, Kohút a Prasa patria medzi pasívne - jinové zvieratá.

Ming kua je vaše osobné číslo, ktoré spolu s vaším zvieracím znamením roku narodenia dávajú hlavný obraz charakteru osoby. Úplný obraz človeka je v jeho mape osudu - BaZi.

V tabuľke nájdete jednotlivé roky a ppozemské zvieratá s ich prvkom. Ak ste sa narodili pred 4. februárom, vaše znamenie a kua číslo hľadajte v predchádzajúcom roku. V tomto prípade je však lepšie, ak si to overíte u odborného Feng shui poradcu.

 

 

Rokznamenie rokaming kuarokznamenie rokaming kua
mužženamužžena
1948zemský Potkan7/81986ohnivý Tiger2/1
1949zemský Byvol6/91987ohnivý Zajac4/2
1950kovový Tiger2/11988zemský Drak3/3
1951kovový Zajac4/21989zemský Had2/4
1952vodný Drak3/31990kovový Kôň1/8
1953vodný Had2/41991kovová Koza9/6
1954drevený Kôň1/81992vodná Opica8/7
1955drevená Koza9/61993vodný Kohút7/8
1956ohnivá Opica8/71994drevený Pes6/9
1957ohnivý Kohút7/81995drevené Prasa2/1
1958zemský Pes6/91996ohnivý Potkan4/2
1959zemské Prasa2/11997ohnivý Byvol3/3
1960kovový Potkan4/21998zemský Tiger2/4
1961kovový Byvol3/31999zemský Zajac1/8
1962vodný Tiger2/42000kovový Drak9/6
1963vodný Zajac1/82001kovový Had8/7
1964drevený Drak9/62002vodný Kôň7/8
1965drevený Had8/72003vodná Koza6/9
1966ohnivý Kôň7/82004drevená Opica2/1
1967ohnivá Koza6/92005drevený Kohút4/2
1968zemská Opica2/12006ohnivý Pes3/3
1969zemský Kohút4/22007ohnivé Prasa2/4
1970kovový Pes3/32008zemský Potkan1/8
1971kovové Prasa2/42009zemský Byvol9/6
1972vodný Potkan1/82010kovový Tiger8/7
1973vodný Byvol9/62011kovový Zajac7/8
1974drevený Tiger8/72012vodný Drak6/9
1975drevený Zajac7/82013vodný Had2/1
1976ohnivý Drak6/92014drevený Kôň4/2
1977ohnivý Had2/12015drevená Koza3/3
1978zemský Kôň4/22016ohnivá Opica2/4
1979zemská Koza3/32017ohnivý Kohút1/8
1980kovová Opica2/42018zemský Pes9/6
1981kovový Kohút1/82019zemské Prasa8/7
1982vodný Pes9/62020kovový Potkan7/8
1983vodné Prasa8/72021kovový Byvol6/9
1984drevený Potkan7/82022vodný Tiger2/1
1985drevený Byvol6/92023vodný Zajac4/2

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Pridať nový komentár

Obyčajný text

  • Nie sú dovolené žiadne HTML značky.
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.
  • Only images hosted on this site may be used in <img> tags.