Skočiť na hlavný obsah

Novinka: Členská zóna s mesačným kalendárom

hviezdne nebo univerzum pixabay free

Aj keď nepoznáte svojich osobných šľachticov (z BaZi horoskopu), máte možnosť každý deň sa spojiť s energiami Univerza, alebo ako uvádza čínska metafyzika, spojiť sa s božskou múdrosťou, byť schopní prijať pozitívne energie a inšpiráciu k dosiahnutiu vašich plánov a cieľov.
Podľa toho, čo plánujete dosiahnuť, zvolíte si denný smer (alebo viac smerov), otočíte sa CHRBTOM danému smeru kdekoľvek ste (doma alebo vonku) utíšite svoje myšlienky, odpútate sa od denného zhonu, a venujete 10 minút manifestovaniu, prosbám, modlitbám vami zvolenej oblasti.

V dennom kalendári nájdete uvedené smery, ktoré v ten deň môžete využiť. Smery na spojenie sa s božskou múdrosťou budú zverejňované týždenne. 
Ak ste v členskej sekcii PREMIUM, poznáte svoj osobný prvok. Podľa osobného prvku viete božskú múdrosť využiť osobnejšie, a svoje manifestácie robiť účinnejšie v dňoch, ktoré zodpovedajú vašim "šľachticom", teda dňom v znameniach, ktoré sú uvedené v tabuľke.
Svojich "šlachticov" si nájdite v tabuľke podľa vášho osobného prvku:

 

osobný prvok

Šľachtic

DREVO JANGKozaByvol
DREVO JINOpica Potkan
OHEŇ JANGKohútPrasa
OHEŇ JIN KohútPrasa
ZEM JANGKozaByvol
ZEM JINOpica Potkan
KOV JANGKozaByvol
KOV JINTigerKôň
VODA JANG Had Zajac
VODA JINHad Zajac


V predpovedi dňa Tong Shu kalendára sú uvedené denné smery, ktorými sa musíte otočiť chrbtom a žiadať pomoc, ktorú potrebujete:

  • nápomocní ľudia (všestranná energia, ktorá má schopnosť pomáhať v živote, pritiahnuť ľudí, ktorých potrebujete k dobrým úmyslom...)
  • bohatstvo (zadávajte želania spojené s peniazmi a materiálnymi hodnotami)
  • zdravie (využiť smer môžete pri liečení a manifestácii zdravia)
  • vzťahy (podpora vzťahov všeobecne, partnerské, pracovné...)
  • manifestácia smer 9 nebies(vizualizácia výsledkov), odporúča sa denne


Dokážete si predstaviť konečný výsledok? Je to reálna možnosť alebo si nie ste istí? Ak si dokážete predsatviť, že je niečo možné, môžete to premeniť na skutočnosť. Použite všetky svoje zmysly, aby ste vizualizovali podrobne svoj konečný cieľ od začiatku do konca.
Manifestácia pracuje na princípe zákona príťažlivosti. Inými slovami - do života si pritiahneme to, kým sme a aké vibrácie vysielame.
Silou myšlienky dokážeme energiu usmerňovať. Čím intenzívnejšie sú myšlienky vysielané, tým mocnejšia je ich energia. Čím viac sú nabité emóciami, tým viac pôsobia.
Aj modlitba je druhom manifestácie, ale len v tom prípade, keď ju skutočne precítime a prajeme si konkrétne veci (zdravie, šťastie...)

Pridať nový komentár

Obyčajný text

  • Nie sú dovolené žiadne HTML značky.
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.
  • Only images hosted on this site may be used in <img> tags.